PROJEKTY

Jesenický horský spolek zahájil 28.9.2012, s podporou města Krnova a dalších příznivců, provoz spolkového domu "U synagogy" v Krnově. Spolkový dům se nachází v přízemí historického domu z roku 1870 v těsném sousedství synagogy a nabízí pro aktivity neziskových...
Minulost domu Bernarda Kutzera Dům Berhnarda Kutzera byl postaven nejpozději v první polovině 19. století jako typické jesenické přízemní podhorské stavení obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Dům čp. 34 v Horním údolí stál naproti kostela a fary. Středová chodba oddělovala obytnou část...
Nedaleko Velkých Kunětic leží osada Františkov. V jejím středu leží kaple z roku 1891 s krásným kamenným portálem. Zub času i nepřízeň osudu způsobily, že tato drobná památka téměř zanikla. První zvon z kaple byl zrekvírován v průběhu první světové války. O druhém ze zvonů se podařilo získat...
Jedním ze zajímavých výrobků, které v minulosti na Jesenicku vznikaly, jsou plnící pera se skleněným hrotem, vyráběná firmou HARO v Bílé Vodě a později v Javorníku. Tuto pozoruhodnou technickou raritu připomenul Jesenický horský spolek výrobou repliky ikonického stojánku oktagonálního tvaru,...
Ve východočeském Trnově se nachází zrušený evangelický kostel z roku 1902. Když přestal sloužit svému účelu, jeho zařízení bylo nabídnuto k prodeji. Členové Jesenického horského spolku soubor kostelních lavic v roce 2007 zakoupili a převezli z východních Čech pro další využití v sále krnovské...
Nedaleko centra Velkých Kunětic se nachází dvě kamenné vápenky. Podle letopočtu na opěrné zdi v areálu byly zřejmě postaveny v roce 1861. Jesenický horský spolek se rozhodl za pomoci Nadace OKD umístit u této technické památky informační tabuli a lavičku pro obdivovatele tohoto místa. Podobně byly...
V Hradci-Nové Vsi bylo v srpnu 2008 otevřeno Hasičské minimuzeum v budově bývalé hasičské zbrojnice z roku 1932. V jeho expozici se nachází také několik exponátů získaných od Jesenického horského spolku: hasičská trubka "Harcovka", mosazná hlásnice, historický psací stroj Continental, dva modely...
Ve východočeském Trnově se nachází zrušený evangelický kostel z roku 1902. Když přestal sloužit svému účelu, jeho zařízení bylo nabídnuto k prodeji. Členové Jesenického horského spolku soubor kostelních lavic v roce 2007 zakoupili a převezli z východních Čech pro další využití v sále krnovské...
Jedna z posledních památek na Krnovsku, která je svědkem života lidí pevných "jak lutherská víra" - pevných především v boji za své přesvědčení o pravdě, pevných také ve svém každodenním boji o přežití v nehostinné, ale velice malebné horské přírodě. Evangelický hřbitov v poli u obce, jež po...

Naše projekty podporuje:

Děkujeme !

Kontakt

Jesenický horský spolek Hradec-Nová Ves 19, 790 84 Mikulovice 777 638 568 kutzer@seznam.cz